Digitálne trendy 2015

Události z reklamy

Petra Divékyová (Head of online dep.)
25.02.2015

Digitálne trendy 2015

Hoci sa zdá, že čas ide rýchlo, marketingový priemysel ide ešte rýchlejšie, čo si vyžaduje neustále zameriavanie pozornosti na nové technológie a trendy. Aby ste držali v oblasti marketingu svižný krok s dobou, pripravili sme si pre vás prehľad kľúčových digitálnych trendov. 

Ktoré oblasti budú najviac prevládať v tomto roku?

03

1. Cross-channel, multichannel a omnichannel

Omni channel marketing sa zameriava na akciu zákazníka ako na jeden kompletný a konzistentný zážitok, ktorý sa odohráva na viacerých kanáloch súčasne. Kým príde zákazník do bodu kúpy, prejde popritom rôznymi kanálmi v záujme zistiť o produkte čo najviac. Naproti tomu, multichannel marketing sa zameriava na jednotlivé časti omni channel marketingu.

Multikanály zahŕňajú televíziu, tlač, internet, mobilné, in-store a akékoľvek iné médium, ktoré môže byť súčasťou cesty/akcie zákazníka. Takýmto zapojením sa do viacerých informačných kanálov môžu spotrebitelia robiť prieskum podľa svojich potrieb, kdekoľvek a kedykoľvek.

2. Big data – práca s dátami

Marketéri používajú mnoho analytických nástrojov, aby zistili, v akej interakcii sú zákazníci s ich produktmi alebo službami. Význam tejto časti marketingu bude v roku 2015 stúpať s očakávaným zvýšením nákladov o 60%. Automatizované technológie sa v marketingu uplatňujú čoraz viac. Marketingové dáta sa stanú kľúčovým bodom v rámci každého marketingového cieľa a ich zber bude jednoduchší a rýchlejší. Spotrebitelia budú generovať obrovské množstvo podrobných informácií a od spoločností sa, naopak, očakáva, že budú disponovať špecializovaným softvérom, ktorý dá týmto dátam zmysel.

big data obrz

Zdroj obrázka: Digitálne trendy 2015 (Adobe – Quarterly Digital Intelligence Briefing: Digital Trends 2015)

3. Nadvláda mobilov

Význam mobilných telefónov bude narastať v každom sektore biznisu, vrátane online marketingu. Ľudia používajú mobily po celý deň a v rôznych kontextoch, čo umožňuje marketérom zamerať sa na nich v dlhšom časovom úseku a v rôznych fázach dňa.

Niektorí predpovedajú, že v množstve používateľov predbehnú v tomto roku používatelia mobilného webu tých desktopových. Jedno je však isté – výdavky na mobilné reklamy porastú, a to veľmi rýchlo.

Mobilný telefón dokáže efektívnejšie ako ktorýkoľvek iný kanál sprevádzať spotrebiteľa v rôznych fázach nákupu. S technologickým pokrokom geofencingu a geotargetingu by mali obchodníci zaradiť mobilné aplikácie do jadra svojich marketingových aktivít a dostať tak k zákazníkovi správne načasované a vysoko kontextuálne správy na princípe one-to-one.

Okrem toho sa predpokladá, že v tomto roku predajcovia predstavia rôzne mobilné vernostné programy, ktoré nahradia fyzické karty.

4. Vizuálny storytelling

02

Vzhľadom na stále sa zvyšujúcu presýtenosť reklamou a vek tzv. infoobezity budú musieť marketéri hľadať médium, ktoré umožní ich posolstvám vystúpiť z davu.

Obrázky a videá sú atraktívnejšie ako obyčajný text, a preto sa storytelling bude ako stratégia ďalej rozvíjať i v roku 2015. Ideálna bude forma, ktorá zvýši engagement zákazníkov prostredníctvom komunikovania filozofie a estetiky značky.

Pomocou využitia videí a vizualizovaných príbehov s jasným posolstvom sa budú môcť značky ľahšie definovať v prostredí preplnenom marketingovým hlukom.

Dôkazom tohto trendu je aj narastajúci význam Instagramu. Fotografiami ľudia zachytávajú to, čo je pre nich vášňou, avšak väčšina foto postov nemá textové odkazy, ktoré by smerovali na značky produktov. Marketéri by mali trekovať svoje produkty a prostredníctvom fotografií analyzovať správanie zákazníkov.

Na vzostupe bude i význam virálnych videí a dôraz sa bude klásť najmä na ich emocionalitu. Vlogovanie je skvelý spôsob, ako dostať posolstvo k svojmu publiku. Nespolupracujte len s influencermi, ale i bežnými používateľmi, ktorí produkujú veľké množstvo contentu na platformách, ako je Vine a Instagram a zahrňte do svojej markeginovej stratégie aj obsah generovaný týmito používateľmi.

Mocným nástrojom je interaktívne video, ktoré má u divákov oveľa lepšie výsledky. Okrem atraktívnej formy je navyše aj zdrojom informácií na rôzne analýzy a má tiež bohaté využitie (marketing, e-commerce, vzdelávanie, zábava, lead generation).

5. S-commerce alebo sociálne nakupovanie

Ďalším trendom roku 2015 bude nakupovanie prostredníctvom sociálnych sietí. S prvými pokusmi začal v minulom roku Twitter, ktorý bol nasledovaný Pinterestom. Sociálni giganti Twitter a Facebook už majú za sebou nedávne testovania “Buy” buttonu. Dokonca aj Tumblr ohlásil, že túto novú funkciu vyskúša. Spoločnosti tak budú mať ďalší nový spôsob, ako si získať zákazníkov pre svoju značku.

Je teda otázkou času, kedy budú social media špecialisti postavení pred novú výzvu – ako zostaviť relevantné kampane, ktoré nebudú používatelia na sociálnych sieťach vnímať ako obťažujúce.

Okrem toho, že sociálne siete budú mať systém platenia napojený na nakupovanie prostredníctvom tlačidlom “Buy”, budúcnosť možno prinesie aj Social wallet. Koncept peňaženky má priniesť používateľom Facebooku možnosť posielať platby svojim priateľom.

6. Exkluzívne sociálne siete

Z dôvodu narastajúceho množstva zdieľaných dát a poklesom súkromia na internete začalo už v minulosti niekoľko sociálnych platforiem poskytovať svoje služby s prísľubom väčšieho súkromia.

Príkladom sú private messaging aplikácie, ako je napr. Snapchat, WhatsApp, Whisper a pod. Niektoré nové sociálne siete dokonca poskytujú online networking len na princípe pozvania do siete, príp. zaplatenia členského poplatku. Výhodami pre používateľa sú členstvo v špecifickej skupine ľudí, s ktorými zdieľa rovnaké záujmy, prípadne profesiu a tiež ochrana súkromia – oblasť, ktorá je pre Facebook stále problematická.

Trend vzostupu špecializovaných sociálnych sietí bude ďalej pokračovať a je na firmách, v ktorých platformách nájdu využitie pre social media stratégiu svojich značiek. Podareným príkladom využitia private messagingu v B2C sfére je komunikácia značky Durex prostredníctvom aplikáce WeChat, kde používatelia diskutujú o intímnych otázkach, inak silno tabuizovanej téme v Číne.

Výskum Econsultancy feat. Adobe

Top marketingové trendy 2015

Spoločnosť Econsultancy v spolupráci s gigantom Adobe uskutočnila štvrťročnú štúdiu týkajúcu sa prognózy digitálnych trendov na rok 2015. Prinášame vám v skratke najzaujímavejšie tri, ktorými sa aktuálne môžete nechať inšpirovať pri vylepšovaní svojho marketingu.

Ktoré tri oblasti týkajúce sa digitálnych trendov budú pre vašu organizáciu kľúčové v roku 2015?

oblasti2

Zdroj: Digitálne trendy 2015 (Adobe – Quarterly Digital Intelligence Briefing: Digital Trends 2015)

Na základe výskumu sa v tomto roku odporúča zameriavať svoje aktivity najmä na väčšie cielenie a personalizáciu, optimalizáciu svojho obsahu a social media engagement.

Najväčší potenciál rastu majú v tomto roku tieto oblasti:

single most exciting opp

Zdroj: Digitálne trendy 2015 (Adobe – Quarterly Digital Intelligence Briefing: Digital Trends 2015)

Customer experience. Content marketing. Personalisation. Big data. Tieto oblasti si určite do svojej marketingovej stratégie poznačte. A podčiarknite.

A čoho sa bude týkať spôsob, akým sa vaša spoločnosť zaručene odlíši od konkurencie?

odlisenie od konkurencie

Zdroj: Digitálne trendy 2015 (Adobe – Quarterly Digital Intelligence Briefing: Digital Trends 2015)

V prvom rade nikdy nezabúdajte na svojho zákazníka a jeho zážitok z interakcie s vašou spoločnosťou. Robte veci jednoduché, zábavné, užitočné a s pridanou hodnotou, ktorú inde nenájdu. Kvalita vami poskytovaných služieb je na rovnako dôležitej úrovni. Dbajte na svoju dôveryhodnosť a precíznosť v práci pre klientov. Príjemný dojem, hodnotné informácie a kvalitné služby sú entity, ktoré vám opakovane privedú stálych klientov, pritiahnu nových a zároveň váš biznis posunú o úroveň vyššie.

2015 digital marketing online marketing trends
Tesco Tesco Malls Buřinka Prvok
  • Tesco
  • Tesco Malls
  • Buřinka
  • Prvok
Informace o ochraně soukromí © 2021 dotcom.cz
dotcom.sk